Jak dokonać zmiany preferencji wyszukiwania?

Swoje preferencje wyszukiwania partnera możesz edytować w zakładce Preferencje dostępne w menu głównym u góry strony.

Twoje preferencje mogą być modyfikowane w następujący sposób:

  • Poprzez wybór jednej z dostępnych opcji w rozwijanym menu

  • Poprzez zaznaczenie pola

  • Poprzez ustawienie ważności kryterium na skali

Jednocześnie informujemy, że zbyt wąsko określone preferencje mogą zmniejszyć liczbę proponowanych partnerów.