Czy mogę ponownie wypełnić test lub zmienić jego wynik?