Jak dokonać zmiany hasła?

Możesz dokonać zmiany hasła poprzez stronę internetową lub aplikację.

Pamiętaj: Bezpieczne hasło powinno składać się z 8 znaków, w tym z kombinacji dużych i małych liter, a także liczb oraz symboli, na przykład *, ! lub #. Radzimy nie używać żadnych poprzednich haseł.

Zmiana hasła poprzez stronę główną:

  1. Przejdź do zakładki Moje konto dostępnej w menu głównym, następnie zjedź do sekcji Moje dane - Hasło.
  2. Wprowadź nowe hasło.
  3. Potwierdź nowe hasło i zapisz.

Zmiana hasła poprzez aplikację:

  1. Przejdź do zakładki Moje konto i wybierz opcję Zmień swoje hasło.
  2. Wprowadź aktualne hasło – tylko na iOS
  3. Wprowadź swoje nowe hasło, potwierdź je i zapisz.